top of page
Heart

קורות חיים

1978 (מוסקבה) עלייה לישראל ב-1991

קוּרסים: 

2013: קורס מקוון מכון הצילום של ניו יורק: ״צילום יסודי״.

2010: האקדמיה לאומנויות בית ברל:

למד לתואר ראשון באמנות פלסטית וחינוך. 

2008: אקדמיית ויצו, חיפה: קורס ״צילום כמקצוע״.

2003 מכללה פרטית״צילום יוצר״:

הקורס ניתן על ידי הצלם יעקב בורנשטיין, תל אביב.

2000 שירות צבאי: הנדסת צבאית.

תערוכות: 

2020: תערוכה קבוצתית בגלריה ״מקלט לאמנות״, ירושלים, ״רוסלנד״.

2016: תערוכה קבוצתית בגלריה ״מקלט לאמנות״, ירושלים, פסטיבל ״חצרות״.

2016: תערוכה קבוצתית ב״בית אליאנס״, ירושלים, ״חדר - חיידר״.

2016: תערוכה קבוצתית במוזיאון ״היכל שלמה״, ירושלים, ״אשרינו״.

תערוכת יחיד: 2015: ב״בית אות המוצר״, ״מעומקא דליבא״.

2013:  יצא לאור ספר צילום קונספט, ״תפילת ראובן״.

2011 – 2007:  צלם עצמאי במשרד הפרסום ״חצב דה ויט״, טבריה.

2009: שליח הסוכנות היהודית במחנה הקיץ ״מילהאוס״ לילדים  בנובוסיבירסק, רוסיה.

מנחה קבוצה ומורה לצילום.

תערוכת יחיד:  2009: ״של מי החיים האלה?״ ב״בית גבריאל״, צפון ישראל.

2009: מחבר בבלוג אמן באתר יהודי-ערבי ״דוגרינט״.

2009 – 2008: עוזר הוראה, מתנדב במקלט לאנשים עם צרכים מיוחדים, מעון ״רמת טבריה״.

2008: תערוכת בוגרים של המכללה לאמנות ועיצוב ״ויצו״, חיפה.

bottom of page